Odenslunda Villaägareförening

Odenslunda 
Odenslunda ligger i den östra delen av Upplands Väsby kommun. Bebyggelse består mestadels av villor och radhus/kedjehus, men i området finns även lägenheter i både markplan och våningshus.

Här finns 2 förskolor, Skutan och Sundsborg samt Odenskolan för årskukrs F-5. Förutom ett Joggingspår på 2,1 km så finns det ett utomhusgym från Hags.

Föreningen
Vår förening har som huvudsakliga ändamål att:
– ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen
– fånga upp och bevaka aktuella frågor som berör medlemmarna
– ta in synpunkter och idéer från enskilda medlemmar”

Medlem
Som husägare är Du säkert intresserad av att få veta vad som händer i föreningen och området. Vi hoppas att Du även vill vara med och påverka vår verksamhet, ha trevligt tillsammans med oss andra i området.

Föreningens styrka och möjligheter att effektivt kunna påverka kommunen och andra myndigheter är helt beroende av en stor medlemsanslutning, för att föreningen ska kunna representera villagägarna i Odenslunda.

Bli medlem! Medlemsavgiften är endast 100 kronor och betalas till 44 95 18-0 eller swishas till 123 465 90 33. Ange gatuadress samt e-postadress (om det finns) i betalningen. Du kan från Swish-applikationen scanna qr-koden till höger så kommer swishnummer och belopp in korrekt. Ange dina uppgifter istället för texten ”[Din e-postadress], [Din adress]”. Mottagaren är Odenslunda Villaägareförening.

Skicka gärna in anmälan även till info@odenslunda.com

Genom att bli, eller fortsätta vara medlem, medger du att föreningen får behandla dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress) som vi samlat in om dig så länge som du är medlem. Vi lämnar inte över någon information till tredje part utan ditt medgivande.