Kort historik om Odenslunda

Namnet Odenslunda härstammar troligen från en gammal hednisk kultplats, men var platsen fanns vet man inte idag. Området Odenslunda har anor långt ner i förhistorisk tid. Det vittnar de arkeologiska fynd om som gjorts i form av gamla boplatser, gravar och föremål från sten- och tidig bronsålder. Flera av fynden gjordes när vårt område började bebyggas som modernt villaområde på 1950 talet.

Sedan länge vet man dock att människor funnits i Odenslunda. I de tidiga jordeböckerna från 1530 talet nämns att Odenslunda var en by med 2 gårdar, en av få byar med självägande bönder.

Med ett raskt hopp vidare i utvecklingen kan nämnas att tomtavstyckning för egnahemsbebyggelse började ta fart efter första världskriget. De inflyttade var då oftast stadsbor som genom förmånliga lån kunnat förverkliga drömmen om den egna torvan. År 1936 var egnahemsägarna på Odenslunda till största delen byggnadsarbetare och grovarbetare samt trädgårdsmästare som levde på försäljning av blommor och grönsaker. Även hönsuppfödare fanns inom området. Flera av byggnads- och grovarbetarna försörjde sig på småjordbruk vid arbetslöshetstider. Expansionen gick inte så fort men år 1950 hade Odenslunda vuxit till 332 innevånare. Avstyckningen av tomter fortgick och 1960 hade området 180 villor och då hade redan dagens Odenslunda Villaägareförening bildats för att tillvarata de boendes intresse. Villaägareföreningen bildades i mitten på 1950 talet och idag finns 663 fastighetsägare i vårt område som antingen bor i radhus, kedjehus eller friliggande villor. Mer intressant information finns att läsa om Odenslunda i boken ”En bok om Upplands Väsby” som utkom första gången 1973.


Vi söker bilder och historier från vårt Odenslunda! Maila gärna dina minnen och bilder till info@odenslunda.com så kan vi publicera dem nedan.

Nedan bild och text kommer från Inger Öberg, Valhallavägen 2:

Från vänster: Sonja Mondino, Anders Öberg, Berit Pettersson, Lena Pettersson.
I bakgrunden Valhallavägen 2

”Här kommer en bild från omkring 1964, från det som så småningom blev ”Baldersplan”. Våra första grannar, ”Tant Margit och Farbror Rolf” Johannesson, Odenvägen 10, berättade för oss, att när de byggde sitt hus 1939, var ”Baldersplan” en stor vattensamling, ”sjö”. Hit kom barnen från Väsby skolklasser för att åka skridskor ibland.
När vi byggde vårt hus 1956, hade vattnet krymt, och kommunen sades det, tippade stora sprängda klippblock i vattnet, som fanns ungefär där de sju vita husen nu står. Barnen älskade att krypa omkring på stenarna och försöka nå ner till vattnet där de fångade ödlor och salamandrar.
Själva planen blev ett enda stort lerhav. Här skulle kommunen ordna en isbana, men så mycket annat kom emellan och ingenting hände. Till slut tog vi mammor saken i egna händer och kämpade på i leran. Och med hjälp av kommunen fick barnen sen sin isbana.”