Styrelse

Kontakta oss Odenslunda villaägareförening:

Titel Namn
Ordförande Jonas Lögdberg
Vice ordförande Thomas Olofsson
Kassör Birgit Tollkühn
Sekreterare Jane Fenton
Ledamot Britt Sule
Ledamot Per Gustafsson
Ledamot Jan Thörner
Revisor Hans Bredberg
Revisor Bengt Lundberg
Revisorsuppleant Frank Engqvist
Revisorsuppleant Olle Norrvi
Valberedning Svante Ireblad

Mail till styrelsen skickas genom att använda e-postadressen: info@odenslunda.com