På gång/aktuellt…


ÅRSMÖTE 2019
Årsmötet kommer hållas 2020-02-18 i Vilunda samlingssal. Verksamhetsberättelse, resultat/balansräkning och budgetförslag kommer finnas tillgängliga här.

ÅRSMÖTE 2018
Årsmötet i Odenslunda Villaägareförening hölls 2019-02-20 i Fresta församlingsgård. Nedan hittar ni material från mötet.